Këshilla të fuqizuara dhe mbështetje financiare për projekte në komunitete

Çfarë bëjmë ne?

UNDP mbështet pjesëmarrjen më të madhe të qytetarëve në vendimmarrje dhe ndihmon në projektimin dhe zhvillimin e shumë politikave, ligjeve dhe masave për rritjen e përgjegjshmërisë së institucioneve publike.

>

Çka në veçanti dëshirojmë të arrijmë


Lajmet e fundit

26 Feb 2020
U realizuan projektet e para të përzgjedhura përmes Forumeve në bashkësi në komunat e Vallandovës dhe Sveti Nikoles

Shkollat e Vallandovës "Goce Dellçev", "Strasho Pinxhur" dhe "Josip Broz Tito" fituan laboratorë të rinj kompjuterikë dhe medie të shkollës, ndërsa çerdhja "Rahillka Goneva" në Sveti Nikole fitoi çati të…

10 Feb 2020
Barazia gjinore në nivel lokal – temë e diskutimit në Komisionin parlamentar për mundësi të barabarta

Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut realizoi një takim pune në të cilin përveç anëtarëve të Komisionit morrën pjesë edhe…

29 Jan 2020
Nëntë komuna përzgjodhën projekte përmes Programit për Fuqizimin e Këshillave Komunalë

Përmes Forumeve në bashkësi që u mbajtën në Bërvenicë, Mogillë, Kumanovë, Zhelinë, Gostivar, Strugë, Koçani, Kavadar dhe Qendër, qytetarët e këtyre komunave, së bashku me përfaqësuesit e pushtetit lokal, i…

17 Dec 2019
MBI NJË MILION FRANGA ZVICERANE PËR FUQIZIMIN E DEMOKRACISË LOKALE NË 18 KOMUNA

Shkup, 17 dhjetor 2019 - Në kuadër të projektit për fuqizimin e këshillave komunale, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me 18 komuna:  komunën Qendër,…

26 Nov 2019
Në Shkup, mbi 150 kryetarë komunash dhe kryetarë të këshillave komunalë diskutuan për avancimin e decentralizimit

Më 21 dhe 22 nëntor në Shkup u mbajt Konferenca vjetore për decentralizimin dhe qeverisjen lokale: "Forcimi i komuniteteve - impuls i ri për decentralizimin". Konferenca u hap nga kryeministri…

04 Nov 2019
Video: Kapacitete të fuqizuara të këshilltarëve dhe përkrahje financiare për projekte prioritare në bashkësi

  Gjatë tre viteve rreth 200 këshilltarë nga gjithsej 15 komuna të kyçura në mënyrë të drejtpërdrejtë i fuqizuan njohuritë dhe kapacitetet e tyre në 11 lëmi të vetëqeverisjes lokale.…

Ne kontaktoni